Årsberättelse 2009

ÅRSBERÄTTELSE 2009
Smyrnaförsamlingen i Lerums kommun
Pingstkyrkan Gråbo

Ännu ett år har gått, ett år som i mångt och mycket har präglats av den ekonomiska krisen som spridits över vår värld i spåren av spekulation med hopp om att enbart pengar bygger en fridfull tillvaro och mening med livet.

År 2009 blev det år då svensk bilindustri stod på spel, ett spel som vid utgången av 2009 fortfarande var ovisst, bortsett från att en mängd jobb försvann i Sverige under året. Det rasade krig i Gaza, Afganistan och Irak.

I USA jobbade Barack Obama på så att håret grånade för att hjälpa de utsatta med en ny sjukvårdsreform och bättra på ett skamfilat internationellt rykte samt att hinna med att ta emot Nobels fredspris. Sverige, med Fredrik Reinfeldt i spetsen ledde EU och klimatmöte i Köpenhamn. Där det senare i alla fall lyckades med att ordna fram den första vita julen på många år – vem var det som sa att det var på väg att bli varmare i världen? Eller var det så att det var undantaget som bekräftade regeln?

En musiker, Michael Jackson, gick ur tiden lika märkligt som det liv han levt och svinifluensan tog världen med storm. Glasbitar i fryst kyckling spreds som en löpeld över Sverige (det var platsbitar visade det sig senare) och Sverige hamnade på kartan efter det uppmärksammade helikopterrånet mot en värdedepå i Stockholm.

Med detta i bakhuvudet är det då gôtt att komma hem och inse att mitt i detta världsomspännande myller av händelser och intryck som givit eko i mångas liv så kan vi i Pingstkyrkan Gråbo se tillbaka på ett år där vi fått igång hemgrupper, vi har ett etablerat barn & ungdomsarbete, en kampanj gick av stapeln och när världens ekonomi går ned har vår ekonomi utvecklats och vi kan idag klara våra egna kostnader själva.

Men låt oss inte springa iväg nu, utan nu tar vi det från början. Det var en gång en församling som hade en vision för 2009, en vision som kom att sammanfattas i fyra punkter på årsmötet den 1 februari 2009.

I visionen för Pingstkyrkan i Gråbo var en av punkterna att vi ska ”Fortsätta bygga ett stabilt- och växande barn- och ungdomsarbete”.

Söndagskulan har under året samlat 8-10 barn i åldrarna 2-8 år för att få höra talas om Jesus. Varje gång har barnen alltid funnits med i inledningen, och ibland även medverkat i, den ”stora” Gudstjänstens första del. Därefter har en egen samling hållits i den ”övre salen” i kyrkan.

Där har barnen fått vara med i sång, musik, aktiviteter och bibelberättelser. Under våren 2009 hade vi som tema ”Följa med Jesus” och höstens tema var ”Följ med Mose”. Det har varit många dramatiska händelser att samtal om. Under året lämnade även de minsta barnen ”barnpassningen” då de själva ville vara med i Söndagskulan, och dom har verkligen tagit till sig Söndagskulan och varit förvånansvärt stilla och lyssnande. Vi har under året haft två ledarteam som delat på arbetet i Söndagskulan.

För de unga i åldern 10-15 år har vi haft samlingar på fredagarna mellan kl. 18-21, kallat Discover. Det har varit upp till 15 st ungdomar som regelbundet kommer på samlingarna. Varje samling har haft inslag av någon aktivitet, andakt och fika.

Under året har vi bland annat tävlat, spelat brädspel och tv-spel, sjungt, gjort drama, gjort radio, bowlat, grillat, varit på hajk, mångkampat, cyklat, lärt oss första hjälpen, sett på film, lagat mat och bakat, spexat och haft fest. Andakterna har under hösten speglat församlingens tema om ensamhet vilket mynnade ut i en Xtreme gudstjänst där de unga bl.a. sjöng och spelade upp ett eget drama.

Hösten avslutades med en välbesökt julfest för alla. Totalt har Discover haft sju ledare under året och inför hösten så gick Elisabet Tilly in som ansvarig ledare.

Vi får sannerligen vara tacksamma för detta missionsarbete på hemmaplan och vi ska inte glömma bort alla dessa barn, ungdomar och ledare i våra böner.

Just det utåtriktade arbetet och missionen är något som sedan länge legat församlingen varmt om hjärtat, och det märks! I visionen för församlingen talas det om att vi ska ”Finna former för utåtriktat arbete som möter behoven i vår närhet, i Gråbo och världen”. Detta är något som teamet och ledningsgruppen arbetat mycket med under året.

När året började samlades ledningsgruppen i Gråbo inför frågorna Vad är vår passion?, Vad kan bli vår nisch i Gråbos samhälle? Vad lockar resurser av olika slag till vår gemenskap och vårt arbete? Som en del i detta bjöd vi i april in Annelie Rhedin från kommunledningen och Marianne Ödling från Rotary till ett mycket bra samtal om samverkan för Gråbos framtid.

På Bockaberg i maj, när församlingslägret gick av stapeln, fortsatte vi som församling att samtala kring dessa frågor och hur vi skulle kunna genomföra en kampanj i Gråbo under hösten. Resultat blev en 7 höstveckor lång kampanj som startade med en kick-off på Kalvsund i början av september. Vi fastnade för att bearbeta ”Ensamhet”, ibland kallat en modern folksjukdom.

Vi bearbetade frågor kring utanförskap och ensamhet genom att bjuda in Alf Lax, Peter Nätterdal, Wenny Lekardal och Ulrika Liberg för att tala och sjunga för oss. Först möttes vi i församlingen och några veckor senare mitt i Gråbo.

Det offentliga temat kom att bli ”Mat, Musik och Medmänniskor”. Problemet med ensamhet och utanförskap är mångfacetterat, stort och svårt, men lösningen är enkel och något som nog alla kan bidra till. Med hjälp av starka bilder, en specialdesignad blogg och en verksamhet som helt lades i linje med kampanjen, gjorde vi vårt första försök på länge att nå Gråbo i lite större skala.

Vi mötte flera nya människor, bland annat en grupp ungdomar som brukar hänga på Fritidsgården och Moppeverkstan i Hjällsnässkolan. De lockades i ärlighetens namn kanske mest av god, gratis sallad. Men de deltog stundtals också med stor inlevelse i det öppna samtalet omkring Ensamhet.

Vi är även mycket glada över den positiva uppmärksamhet som kampanjen fick i lokaltidningen, de nya kontakterna med ungdomarna, samt för medlemmar som blommar ut i mötet med människor.
Vi är också mycket glada över att vi i den inre missionen under året kunnat stödja människor som behövt extra hjälp i samtal genom att bidra till kyrkornas samtalsterapi. En tjänst där Peter Nätterdal ger stöd i livsorienteringen för kommuninvånare.

Bildligt sett räcks också en bägare med friskt vatten ut via RIA-verksamheten till offren för alkohol- och drogmissbruk. Många frivilliga medhjälpare arbetar schemalagt i secondhand- och kaféverksamheten liksom i personstöd.

Segerstadsområdet har sedan en tid haft en speciell plats i församlingens hjärta. Genom att vara medvandrare och vägvisare till ett liv med Jesus Kristus söker vi vägar till gemenskap, hjälp och uppmuntran där det behövs. Detta konkretiserades bland annat genom att vi för andra året i rad bjöd in till Nationaldagsfirande i Segerstadsområdet tillsammans med övriga församlingar och hyresgästförening, hembygdsförening och scouterna.

Även denna gång blev det ett lyckat arrangemang och Belton Mubiru & Co hördes långväga över Gråbos nejder. Segerstadområdet kommer fortsättningsvis också ligga oss varmt om hjärtat, vi har regelbundet bett för området och under året planterades en hemgrupp där. Som en avslutning av året delades även julkort ut till de boende med en hälsning från vår församling.
Tittar vi ut över världen har vi under året regelbundet investerat i utbildningen av bibelskolestudenter i New Delhi och deras praktik. Traditionsenligt stöder vi verksamheten vid ”Signe Anderssons” barnhem i Kotagiri.
Vi har även haft förmånen att samarbeta med Arche-församlingen i Hamburg genom att stödja Berne och Ulla Lekardal i deras arbete. Det är stort att Guds Ord har gått ut via TV, radio och i möten och möteskampanjer i Hamburg och i andra tyska städer. Uppskattade blev de regelbundna besöken hos äldre, som också åtnjutit omtänksamt ordnade läger. Nyomvända å sin sida har fått välgörande fördjupning i bibelkunskapen genom kurserna om trons grunder.
I Slovakien hölls i maj månad en evangelisationskampanj i Trencín-regionen. Besöket av Bibelskola Väst och pastor Belton Mubiru ledde till att flera blev frälsta och några av dem har döpts. Sedan september har Bernt och Eva Simonsen varit på en ny plats i Slovakien, Nesvady, mer söder över, närmare Ungern. Församlingen där har gamla rötter och det förekommer att vissa inslag hålls på ungerska. Därifrån har tidigare församlingsverksamhet startats i staden Nové Zámky och för några år sedan även i regionstaden Nitra. För närvarande pågår församlingsplantering på flera mindre orter i regionen där hösten bl.a. präglats av bibelundervisning och boköversättning.

En annan del av visionen för 2009 handlade om att ”Inspirera för hemgrupper och skapa möjligheter för alla som vill delta”. Att plantera nya hemgrupper har under året varit något vi velat prioritera, vi har haft samlingar för gruppledare och intresserade och vi har tagit del av Smyrna Göteborgs gruppledarsamlingar. Vi tror att hemgruppen är en nyckel till att hjälpa varandra att växa i tron, att ha omsorg om varandra och att bjuda in nya vänner till gemenskapen och till Jesus.

Slutligen så har även ekonomin en plats i församlingens vision. Vi har en dröm att få ”En växande ekonomi där församlingsgruppen har utrymme att anställa en barn- och ungdomsledare”. Efter att ha räknat ihop alla insamlade kronor till församlingens verksamhet kan vi bara bli förstummade. För fjärde året i rad ökar våra intäkter, och detta trots att världen just nu går igenom en av de värsta ekonomiska kriserna i modern tid. Tack kära medlemmar för allt stöd ni ger i form av pengar! Vi ska be att Gud fortsätter välsigna vår ekonomi så att vi kan fortsätta utveckla verksamheten, inte minst bland barn och ungdomarna.

Tänk kära vänner vilket arbete vi står i! För att lyckas ta oss vidare är det oerhört viktigt att vi som medlemmar får fyllas på med mer kunskap om Guds ord, att få bli berörda av Gud, att utvecklas som människor och komma närmare Gud. En möjlighet till detta är våra regelbundna samlingar under året.

Vi har firat Gudstjänst på söndagarna och en gång i månaden har vi samlats till nattvardsgudstjänst och församlingsmöte. Under sommarmånaderna gick vi även i år vidare med våra Vilodagar och sökte former för att mötas inför Guds ansikte och att dela dagen tillsammans på olika sätt.

Under året har Guds ord förkunnats för oss på Gudstjänsterna i vår kyrka och vid gemensamma Gudstjänster i Missionskyrkan och Stora Lundby kyrka av: Alf Källström, Berne Lekardal, Bernt Simonsen, Lars-Åke Eriksson, Lennart Johnsson, Linda Humlehagen, Martin Skåring, Mikael Tilly, Oskar Jonasson, Peter Nätterdal, och Stefan Rizell.

Därutöver har vår församling en gång i månaden haft ansvar för andakter på antingen Höjdenhemmet eller Tuvängen under Lars-Åke Erikssons ledning tillsammans med musiker och sångare.

En annan del som varit viktigt under året är bönen, både våra egna bönesamlingar på torsdagar i kyrkan, i våra hemgrupper samt på Gudstjänsterna. Inför årsmötet förra året hade vi en vecka med bönesamlingar för att be om den Helige Andes ledning inför året.

Dessutom har vi medverkat vid den gemensamma bönen för Gråbo i församlingshemmet. En höjdpunkt under året var när vi tillsammans med Stora Lundby Församling och Missionsförsamlingen hade en gemensam lovsångshelg i januari. Bengt Johansson var då på besök för att inspirera vilket gav upphov till en serie lovsångskvällar och en bönehelg under hösten.

Det gemensamma arbetet med övriga församlingar i Gråbo fungerar väldigt bra och vi känner att vi står tillsammans i kallelsen att nå vårt samhälle med evangeliet. Under året har kyrkorna i Gråbo tillsammans firat Gudstjänst på nyårsdagen, Emmausmässa och kyrklunch vid påsk, Gökotta på Kristi himmelsfärd och en friluftsgudstjänst vid Hembygdsstugan i juni.

Vi fanns också med tillsammans vid livsrumsdagen och vi bjöd även in till ett uppskattat julfirande på julafton i församlingshemmet. Värt att nämna är även det gemensamma Promiselandarbetet till glädje för många barn där vi under året haft två ledare.

Tillsammans med Missionsförsamlingen har vi var tredje vecka samlats till gemensamma Gudstjänster där vårterminen avslutades med att vi tillsammans tågade med ballonger, musik och en clown från Missionskyrkan till vår kyrka för att fira en härlig friluftsgudstjänst på vår altan och gräsmatta.

Under året har ledningsgruppen samlats var tredje vecka under terminerna för att mötas, planera och be för att söka Guds ledning i församlingsarbetet. Bland annat har vi haft ideologiska samtal om nattvardssynen och trosbekännelsen. Nattvardssynen diskuterades dessutom ekumeniskt i syfte att vi skulle förstå varandra bättre vid gemensam nattvard.

Under året har följande medlemmar fått flytta hem till Herren:
– Roald Johnson, avled den 8 februari, född 1928, blev 80 år
– Henry Thersthol, avled den 7 juni, född 1925, blev 84 år
– Gunhild Haggren, avled den 18 juni, född 1947, blev 62 år
– Lilly Larsson, avled den 23 september, född 1930, blev 79 år

Vi ska också glädjas över att Isak Rizell och Marianne Ebbersten lät döpa sig och gå med i församlingen. Dessutom fick vi välkomna familjen Kjell och Veronica Alperud som på flyttningsbetyg valde att gå med i församlingen. Vi fick även under året vara med att välsigna Anders och Jeannette Gustafsson som flyttade sitt medlemskap till Missionskyrkan i Gråbo. Vi var under året en grupp på ca ett 40-tal aktiva, som med sina olika gåvor tjänar Guds rike i Gråbo.

Nu kan vi bara vänta med tillförsikt på vad vi har att se fram emot 2010!

Med önskan on Guds rik välsignelse!

Ledningsgruppen
Januari 2010

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *