Mötet med Jesus


Kristen tro är ganska enkel, men den är samtidigt fullkomligt exklusiv. Den kräver inte att man kan allt eller förstår allt, men det är aldrig bara på mina villkor – utan det handlar om helhjärtad överlåtelse till Gud.

Och Gud har gett oss en lag som gäller alla människor, han har gett en undervisning för ett gott liv, men det är ingen som klarar att leva upp till den. Och det är ingen som väljer den goda vägen, alla väljer sin egen väg.

Och därför dömer den lag som skulle hjälpa oss, med rätta till döden. För alla bryter vi med Guds goda undervisning. Och därför missar vi Alla målet med våra liv.

Men där det inte fanns någon möjlighet, där det inte fanns någon väg – där skapade Gud en lösning. En omöjlig väg från döden till livet.

Och möjligheten ligger inte i vår förmåga, och vägen går inte igenom det som vi själva klarar av – möjligheten ligger i att vi behöver hjälp.

Paulus sa såhär:

Fil 3:4-9
”om någon menar att han kan förlita sig på yttre ting, så kan jag det ännu mer, jag som blev omskuren på åttonde dagen och som är av Israels folk och Benjamins stam, en hebré född av hebreer, jag som i fråga om lagen var en farisé, i fråga om iver en förföljare av församlingen, i fråga om rättfärdighet, den som vinns genom lagen, en oklanderlig man.
Men allt det som var en vinst för mig räknar jag nu som förlust för Kristi skull. Ja, jag räknar allt som förlust, därför att jag har funnit det som är långt mer värt: kunskapen om Kristus Jesus, min Herre. För hans skull har jag förlorat allt och räknar det som avskräde för att jag skall vinna Kristus och bli funnen i honom, inte med min egen rättfärdighet, den som kommer av lagen, utan med den som kommer genom tro på Kristus, rättfärdigheten från Gud genom tron.”

Det var i mötet med Jesus som allt förändrades för Paulus, att själv försöka uppfylla lagens krav hade gjort att han istället motarbetade Guds väg, men i mötet med Jesus på vägen till Damaskus förändrades allt:

Apg 9:3-5
Men när han på sin resa närmade sig Damaskus, strålade plötsligt ett ljussken från himlen omkring honom. Och han föll till marken och hörde en röst som sade till honom: ”Saul, Saul, varför förföljer du mig?”. Han frågade: ”Vem är du, Herre?” Rösten svarade: ”Jag är Jesus, den som du förföljer.”

Paulus mötte Jesus och hans liv blev totalt förvandlat. Paulus som hade förespråkat lagens väg fick gå till de omskurna och oomskurna med nådens evangelium om rättfärdighet genom tro på Jesus. Att det är genom att tro på Jesus som man blir rättfärdig, att det är i mötet med Jesus man vinner livet.

I johannesevangeliets fjärde kapitel läser vi om den samariska kvinnan som mötte Jesus vid brunnen mitt på dagen när hon skulle hämta vatten i ensamhet. Hon upplevde precis detta.

Hon kom dit misslyckad och dömd av alla, på grund av sitt liv. Men sprang ifrån sitt möte med Jesus befriad från den skam och skuld hon burit med sig ut till brunnen. Och det står:

Joh 4:39
Många samariter från den staden kom till tro på honom genom kvinnans ord, då hon vittnade: ”Han har sagt mig allt vad jag har gjort.”

Mötet med Jesus befriade kvinnan och hade förvandlat henne. Och det handlade inte bara om att Jesus sa just det hon behövde höra – utan att han gav henne av sitt levande vatten som gav henne nytt liv.

Hon såg själv ingen lösning på sitt problem, men Jesus hade en väg till frihet för henne. Mötet med Jesus förändrade allt.

På samma sätt var det för kvinnan som haft blödningar under många år och som sökt hjälp överallt utan framgång. Hon hade gjort slut på alla egna resurser. Det står:

Matt 9:20-22
En kvinna som hade lidit av blödningar i tolv år närmade sig Jesus bakifrån och rörde vid hörntofsen på hans mantel. Hon tänkte: ”Om jag bara får röra vid hans mantel blir jag frisk.” Jesus vände sig om, och då han fick se henne, sade han: ”Var vid gott mod, min dotter. Din tro har frälst dig.” Och från det ögonblicket var kvinnan botad.

I mötet med Jesus förvandlades hennes hopplösa situation fullständigt. Jesus mötte henne med ett nytt liv, inte genom vad hon kunde prestera själv eller vad hon kunde köpa sig till – utan genom sin tro på att Jesus hade möjligheten – och i mötet med honom förändras allt.

Tullindrivarna Sackeus och Levi får också sina liv förvandlade i mötet med Jesus.

Sackeus reagerar på det som händer i sitt inre efter mötet med Jesus med att säga:

Luk 19:8-10
”Herre, hälften av det jag äger ger jag åt de fattiga, och om jag har bedragit någon, ger jag honom fyrdubbelt tillbaka.” Jesus sade till honom: ”I dag har frälsning kommit till denna familj, eftersom också han är en Abrahams son. För Människosonen har kommit för att uppsöka och frälsa det som var förlorat.”

När Jesus kallade på tullindrivaren Levi att följa honom så lämnade han allt – mötet med Jesus hade förvandlat hans liv. Det står i Lukasevangeliets femte kapitel:

Luk 5:27-32
Sedan ordnade Levi en stor fest för Jesus i sitt hem, där en mängd publikaner och andra låg till bords med dem. Fariseerna och deras skriftlärda kritiserade hans lärjungar och frågade: ”Varför äter och dricker ni tillsammans med publikaner och syndare?” Jesus svarade dem: ”Det är inte de friska som behöver läkare utan de sjuka. Jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga till omvändelse utan syndare.”

Det vi inte själva kunde göra gjorde Gud genom Jesus och han kom för att söka upp oss i vår svaghet och i vår missär, han möter oss och ger oss som var döda i oss själva av sitt eget liv. Mötet med Jesus förändrar allt.

Vi har fått ta del av fem personers möten med Jesus och sett att det förvandlat deras liv. Allas möte med Jesus ser lite olika ut, eftersom vi är olika. Och Jesus möter dig personligt och inte massproducerat.

Därför finns det lika många berättelser om våra möten med Jesus som det finns människor här. Jesus möter dig och mig personligt, hans gemenskap förvandlar det som var dött till liv, han vänder missmod i hopp och han skapar möjligheter mitt i våra omöjligheter.

En liten stund med Jesus,
o, vad den jämnar allt
och ger åt hela livet
en ny och ljus gestalt.
När jag är trött av vägen
och allt som möter mig,
en liten stund med Jesus,
och allt förändrar sig.

Det är i mötet med Jesus, livets Herre, som vägen går, det är där livet finns. Lyssna till Jesu röst, han säger:

Jesus säger:

Joh 5:24-25
Den som hör mitt ord och tror på honom som har sänt mig, han har evigt liv och kommer inte under domen utan har övergått från döden till livet. Amen, amen säger jag er: Den stund kommer, ja, den är nu inne, när de döda skall höra Guds Sons röst, och de som hör den skall få liv.

Amen

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *