Återinvigning av St Lundby kyrka


Idag så återinvigdes Stora Lundby kyrka efter ett halvårs renovering. Det blev en högtidlig gudstjänst när Stora Lundby församling återigen började fira gudstjänst här. Kontraktsprost Lars Hjort predikade i gudstjänsten som leddes av kyrkoherde Mattias Algotsson.

Centrumkyrkan var representerad av vår ordförande Patrik Persson och Missionskyrkan av ekumeniska rådets ordförande John Nygren. Vi gläder oss med våra syskon i Svenska kyrkan över att deras kyrka får vara i funktion igen.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *