I mötet med Jesus händer det

SmyrnaInternationalWorshipTeam
Smyrna International Worship Team


Av Mikael Tilly

Matteusevangeliet 12:15-21

Många följde honom, och han botade dem alla. Han förbjöd dem strängt att avslöja vem han var, för att det skulle uppfyllas som var sagt genom profeten Jesaja:

Se min tjänare, som jag har utvalt,
min älskade, i vilken min själ har sin glädje.
Jag skall låta min Ande komma över honom, och han skall förkunna rätten för folken.
Han skall inte tvista eller skrika.
Hans röst skall ingen höra på gatorna.
Ett brutet strå skall han inte krossa, och en rykande veke skall han inte släcka, förrän han har fört rätten till seger.
Och till hans namn skall folken sätta sitt hopp.

Vi har rätt mycket teorier kring tron och det kristna livet, endel saker som är jätteviktiga, men de är ändå sekundära i förhållande till det som är viktigast.

För om man kokar ner kristen tro till det mest väsentliga – så är det ditt och mitt möte med Jesus.

Det är där det händer. Det är i mötet med Jesus så når vi kärnan av tron. Relationen och gemenskapen med Gud.

Det är i Jesu närhet vi möter hoppet som bär. Det är i Jesu närhet en rykande veke får nytt liv och kan få lysa igen. Det är i Jesu närhet något brutet inte blir krossat utan helat.

Jesus gapar inte, han använder inte massmedia eller hot. Nej han viskar om att Gud vill ställa allt till rätta igen, i det nära mötet med dig och mig. Guds Ande verkar i dig i mötet med Jesus, en helandeprocess börjar, där du blir upprättad och återfår den värdighet som du har i Gud och som du skapades med.

I det nära, enkla, mötet med Jesus så möter vi Guds egen bild, Guds kärlek i konkret form.

Jesus blev människa för att söka upp och upprätta varje människa.

Johannesevangeliet 1:11-12

Han kom till sitt eget, och hans egna tog inte emot honom. Men åt alla som tog emot honom gav han rätt att bli Guds barn, åt dem som tror på hans namn.

Vi som förut inte var ett folk är nu Guds folk, Guds barn. I mötet med Jesus sker denna förvandling – men för de som inte tog emot honom sker inte mötet med Guds kärlek i handling, helandeprocessen kan inte starta, Jesus kan inte ställa saker till rätta på distans – för det är i mötet med Jesus det händer.

Trots att vi är vuxna och att vi på olika områden har skadats, misslyckats och slutar ner oss under vår vandring – så kan vi i Jesu närhet få återvinna barnets friskhet, helhet och förtröstan.

I Jesu närhet så sker vår födelse på nytt, i mötet med Jesus så får vi en ny chans med helt nya förutsättningar.

Nu är vi inte längre världens barn utan Guds barn. Med en värdighet som inte baseras på vilka förutsättningar vi fötts in i på jorden, vilket land, vilka föräldrar, vilket samhälle eller vilken social situation.

Vår värdighet bygger på att vi är Guds barn, de saker vi varit bundna i har inte längre någon makt över oss. Utan i mötet med Jesus så får vi en kungavärdighet som handlar om vem som är vår far.

Gud talade ur ett lysande moln och sa ”Denne är min Son, den Älskade. I honom har jag min glädje. Lyssna till honom!” (Matt 17:5)

Jesus är son, älskad och Gud gläder sig över honom. Och i mötet med Jesus så händer det fantastiska att du blir dotter till Gud, älskad och han gläder sig över dig. I mötet med Jesus så blir du son till Gud, älskad och han gläder sig över dig.

Detta händer i det nära mötet med Jesus, när vi kommer nära och släpper in tron på honom och låter den uppfylla oss.

Tro är ingen prestation, tro är ingen förmåga som skiljer mellan oss människor. Tro händer i mötet med Jesus. Tro händer varje människa som välkomnar Jesus när han kommer. För det är i mötet med Jesus det händer.

Vi är alla sårade på olika sätt och det var för detta som Gud blev människa. Han såg den hopplösa situation du och jag sitter fast i. Han ser hur vi mer och med trasslar in oss i oss själva och hur vi blir bundna och binder varandra.

Men i mötet med Jesus så föds möjligheterna för att bli barn, Guds barn, genom den tro som bygger på det som Gud gör. Det är därför det är i Jesu närhet tron kan planteras in i våra liv.

I mötet med Jesus, blir vi inte fördömda. Men i mötet med Jesus kan vi få bli upprättade, vi kan få lägga av oss allt som blivit fel, allt som är vår egoism och själviskhet, allt som binder oss och på de sätt vi binder andra. Jesus tar emot allt och han har en gång för alla befriat oss från det genom att dö för det på korset.

I Jesu närhet blir du uppfylld av hans Ande, och du lever nu inte längre själv utan du lever i Gud och Jesus lever i dig.

Därför är också du och jag Guds utvalda tjänare, därför gläder sig Gud över dig. Han låter sin ande komma över dig och du får leva ut upprättelse där du och Gud går fram.

Då kan ett brutet strå helas och en rykande veke tändas, då kan upprättelse ske i en människas liv, i mötet med Jesus.

Till hans namn sätter vi vårt hopp hopp. Och till hans namn skall folken sätta sitt hopp.

I mötet med Jesus händer det.

Amen

Play

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *