”Att tillbe Fadern i ande och sanning” – Belton Mubiru

Belton-2014-03-16

Joh 4:23-24

Men den tid kommer, ja, den är redan här, då sanna tillbedjare skall tillbe Fadern i ande och sanning. Ty sådana tillbedjare vill Fadern ha. Gud är ande, och de som tillber honom måste tillbe i ande och sanning. ”

Ps 100:4

Gå in i hans portar
med tacksägelse,
i hans gårdar med lov.
Tacka honom, lova hans namn!

Ps 100:4-5

Gå in i hans portar
med tacksägelse,
i hans gårdar med lov.
Tacka honom, lova hans namn!
Ty HERREN är god,
hans nåd varar i evighet,
hans trofasthet
från släkte till släkte.

Ps 150:3-6

Prisa honom med basunklang,
prisa honom med psaltare och harpa.
Prisa honom med puka och dans,
prisa honom med stränginstrument och flöjt.
Prisa honom med ljudande cymbaler, prisa honom med klingande cymbaler.
Må allt som andas prisa HERREN!
Halleluja!

Ps 47:2

Klappa i händerna, alla folk,
höj jubel till Gud med fröjderop!

Ps 28:2

Hör mina böners ljud
när jag ropar till dig,
när jag lyfter mina händer
mot det innersta i din helgedom.

Ps 63:3-4

Jag söker dig i helgedomen
för att se din makt och härlighet.
Ty din nåd är bättre än liv,
mina läppar skall prisa dig.

Ps 134:2

Lyft era händer mot helgedomen
och lova HERREN!

Ps 149:3

De skall prisa hans namn under dans, till puka och harpa skall de lovsjunga honom.

Jes 31:8-9

Assur skall falla, men inte genom en mans svärd. Ett svärd som inte är en människas skall förtära honom. Han skall fly för svärd, och hans unga män skall bli slavar. Hans klippa skall förgås av skräck, och hans furstar skall förfärade fly för baneret.
Så säger HERREN, han som har sin eld på Sion och sin ugn i Jerusalem.

Ps 100:1-2

Höj jubel till HERREN, alla länder!
Tjäna HERREN med glädje,
kom inför hans ansikte
med jubelrop!

Heb 13:15-16

Låt oss därför genom honom alltid frambära lovets offer till Gud, en frukt från läppar som prisar hans namn. Och glöm inte att göra gott och dela med er, ty sådana offer har Gud behag till.

Play

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *