Predikan inför böneperiod

Gud har lagt på mitt hjärta att vi skall be. Att vi skall söka hans ansikte, hans vilja och hans väg. Vi har fått tilltal om att lägga ner det vi gör för det finns tankar som vi inte vet om. Vi har på olika sätt blivit berörda den sista tiden, vi har fått tecken på att Herren förbereder något och att vi skall söka honom.

Jag är oerhört tacksam att jag får vara endel av denna gemenskap som längtar efter vad Herren vill göra och som lyssnar på hans tilltal. Och jag upplever att vi har en period framför oss när Jesus uppmanar oss att lägga ner vårt eget och söka honom.

Jag delade en bibeltext med er när vi var på församlingsdag på Sjöviksgården, som jag vill läsa igen.

Joh 15:1-17

Jag är den sanna vinstocken, och min Fader är vingårdsmannen. Varje gren i mig som inte bär frukt skär han bort, och varje gren som bär frukt rensar han, för att den skall bära mer frukt. Ni är redan nu rena i kraft av det ord som jag har talat till er.

Förbli i mig, så förblir jag i er. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv, utan endast om den förblir i vinstocken, så kan inte heller ni det, om ni inte förblir i mig.

Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon förblir i mig och jag i honom, bär han rik frukt, ty utan mig kan ni ingenting göra.

Om någon inte förblir i mig, kastas han ut som en gren och torkar bort, och man samlar ihop sådana grenar och kastar dem i elden, och de bränns upp.

Om ni förblir i mig och mina ord förblir i er, så be om vad ni vill, och ni skall få det. Min Fader förhärligas, när ni bär rik frukt och blir mina lärjungar. Liksom Fadern har älskat mig, så har jag älskat er. Bli kvar i min kärlek. Om ni håller mina bud, förblir ni i min kärlek, liksom jag har hållit min Faders bud och förblir i hans kärlek. Detta har jag talat till er, för att min glädje skall vara i er och för att er glädje skall bli fullkomlig. Detta är mitt bud att ni skall älska varandra så som jag har älskat er. Ingen har större kärlek än att han ger sitt liv för sina vänner.

Ni är mina vänner, om ni gör vad jag befaller er. Jag kallar er inte längre tjänare, eftersom tjänaren inte vet vad hans herre gör. Vänner kallar jag er, ty allt vad jag har hört av min Fader har jag låtit er veta. Ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er och bestämt om er att ni skall gå ut och bära frukt, sådan frukt som består, för att Fadern må ge er vad ni än ber honom om i mitt namn. Och det befaller jag er att ni skall älska varandra.

Vi förstår att det är oerhört viktigt att vi sitter fast på vinstocken, att näringen och livet strömmar in i oss från Jesus själv. Att vi inte tror att vi klarar oss själva, med vår egen förmåga och våra egna idéer. Det är genom det liv som vi får ta emot igenom Jesus som våra liv kan bära frukt.

Om vi inte sitter kvar i Jesus så förbrukar vi den lilla näring och vatten vi har för egen överlevnad och det finns inget över till att bära frukt. Men med honom så finns det ett överflöd i våra liv som ger god frukt.

Frukten är en konsekvens av att hans liv strömmar igenom våra liv. Inte för att vi är duktiga eller smarta. Utan hans liv så stelnar vi, då torkar vi.

När vi håller fast vid Jesus och hans liv får strömma igenom oss så rensar Herren våra liv så att vi kan bära ännu mer frukt, det som hindrar frukten vill Fadern hjälpa oss att bli av med.

Fadern blir ärad när vi bär den frukt som han ger, när hans liv får uppfylla oss och överflöda i våra liv.

Vi kan lura oss själva ibland och tänka att ”mitt liv kan inte bära frukt” eller ”detta gäller inte mig, jag har inget att ge”. Och det är sant – för det handlar inte om mitt liv – utan om hans liv. Och det är inte jag som skall ge något – utan det är bara genom Herren Jesus som det kan ske.

Det som blir ett resultat av våra egna ansträngningar och påhittighet – ärar inte Fadern. ”Utan mig kan ni ingenting göra” sa Jesus. Att Gud får äran är tecken på god frukt, om Herren Jesus blir trodd och älskad och inte någon människa då vet vi att frukten är ett resultat av den Helige Andes verk i oss.

Fadern har älskat oss med så stor kärlek att han gav oss sin ende son, för att vi inte skulle gå förlorade eller kastas bort som döda grenar. Om han älskat oss så mycket så vill han ge oss allt gott med Jesus.

Guds kärlek får uppfylla våra liv och mjuka upp våra torra kvistar, hans kraft får ge näring och göra så att vi växer som han vill och att den frukt som han har tänkt för oss får bli ett resultat av att vi är inympade i honom.

Jag upplever att denna längtan finns hos oss, att detta skall ske. Ibland försöker vi nog hjälpa till lite själva – istället för att låta Gud göra det han vill. Men nu uppmanas vi att söka Honom, att hålla fast vid Jesus, att låta den sanna vinstocken ge oss av sitt liv.

Jag har upplevt att vi skall avsätta en böneperiod i början på hösten. Fram till helgen den 17-18 oktober. Söka Herren!

Böner

  • Herre Jesus, rena oss och uppfyll oss med din kärlek.
  • Herre Jesus, tala med oss och låt ditt ord leva i oss, genom din Helige Ande.
  • Herre Jesus vi vill följa dig, låt oss få bära frukt som förhärligar Fadern.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *