Kerstin Rosén uppmuntrar till bön för förföljda kristna syskon

Vid församlingarnas gemensamma gudstjänst på annandag påsk i Stora Lundby kyrka så berättade Kerstin Rosén, från Open Doors, om den förföljda kyrkan i världen och Open Doors arbete samt en uppmuntran att be för våra syskon runt omkring i världen som får lida för vårt gemensamma hopp.

Gudstjänster i oktober månad

4 Sö 11:00 Gudstjänst Fredric Lindeskär, Mikael Tilly, Maria Colliander. Söndagskulan för alla barn.

11 Sö 11:00 Nattvardsgudstjänst, Mikael Tilly, Bernt Simonsen, Sofia Rizell. Söndagskulan för alla barn.

New Wine helg med Hans Wolfbrandt
17 Sö 09:00 Frukostmöte i Missionskyrkan. 14:00 Samling i Församlingshemmet. 19:00 Samling i Församlingshemmet
18 Sö 11:00 Gudstjänst Stora Lundby Kyrka

25 Sö 11:00 Musikgudstjänst, Hans David Alperud, Maria Colliander

Ladda hem som pdf-dokument.