Kerstin Rosén uppmuntrar till bön för förföljda kristna syskon

Vid församlingarnas gemensamma gudstjänst på annandag påsk i Stora Lundby kyrka så berättade Kerstin Rosén, från Open Doors, om den förföljda kyrkan i världen och Open Doors arbete samt en uppmuntran att be för våra syskon runt omkring i världen som får lida för vårt gemensamma hopp.

Gudstjänster i oktober månad

4 Sö 11:00 Gudstjänst Fredric Lindeskär, Mikael Tilly, Maria Colliander. Söndagskulan för alla barn.

11 Sö 11:00 Nattvardsgudstjänst, Mikael Tilly, Bernt Simonsen, Sofia Rizell. Söndagskulan för alla barn.

New Wine helg med Hans Wolfbrandt
17 Sö 09:00 Frukostmöte i Missionskyrkan. 14:00 Samling i Församlingshemmet. 19:00 Samling i Församlingshemmet
18 Sö 11:00 Gudstjänst Stora Lundby Kyrka

25 Sö 11:00 Musikgudstjänst, Hans David Alperud, Maria Colliander

Ladda hem som pdf-dokument.

Möteshelg med Evangeliska Turistkyrkan 14-16 augusti

  
Varmt välkommen på möteshelg med bibelundervisning, sång och gudstjänst med teamet från Evangeliska Turistkyrkan Grand Canaria den 14-16 augusti i Centrumkyrkan Gråbo.

Ingrid, Anna och IngaMaj kommer att ta oss med in i Guds ord och inför Guds ansikte. Vi får ta del av vittnesbörd och berättelser från deras arbeta i mötet med människor igenom Turistkyrkan på Grand Canaria.

Helgens samlingar blir fredag 19, lördag 12 & 19 samt söndag 11 & 18. Vi tror att detta kommer bli en viktig helg för många människor, ta vara på tillfället.

Mikael Tilly

Välkommen på Lägergudstjänst!

Välkommen på gudstjänst i Centrumkyrkan Gråbo nu på söndag 28 juni 11:00 med smak och inslag från vårt kompisläger vi på varit med Discover. Naturligtvis är det en gudstjänst för alla, både för de som varit på läger och de som inge varit det, liksom för familj och vänner. Elisabet och Mikael Tilly med flera kommer att medverka. Det blir bildvisning och andra minnen. Servering och fortsatt gemenskap efteråt.

Häng med på upptäcksfärd!

Livsviktigt - på upptäcksfärd genom Efesierbrevet

Vi har valt att under höstens gudstjänster i vår församling göra en upptäcktsfärd i Efesierbrevet, ett brev från Paulus till församlingen i Efesos, en storstad som låg där floden Kaystros mynnade ut i medelhavet. Efesos då liknar Göteborg nu. Båda två växande mångkulturella hamn- och handelsstäder, nyckelstäder för en hel region. Stora möjligheter men också mycket stora utmaningar. Efesierbrevet blev tidigt ett rundbrev som nådde fl er städer, fler församlingar och fl er förhållanden.

Nu når brevet oss och våra liv. Det målar med breda penslar det nya liv som kommer till oss genom Jesus.
Det fantastiska är att allt som nu blir livsviktigt är som luft en vi andas, visar sig vara – Gratis! Eller på bibliska: Nåd! 
Nåd är inte flum! Brevet tar upp praktiska frågor om vad som är sunt ledarskap, hur man bygger team, hur man relaterar till varandra i familj och arbetsliv. Till slut kommer ett dramatiskt kapitel om hur ondskan opererar och hur vi kan besegra det onda med det goda.

Välkommen att följa oss med denna resa.

Ladda ner folder för Livsviktigt Gråbo.

  • När en stad får besök av Gud (31/8)
  • …och allt detta är mitt (7/9)
  • Allt ljus på nåden (14/9 16:00)
  • När Gud river och bygger nytt (21/9)
  • Guds hemliga plan för världen (28/9)
  • På knä ser man längre (5/10 16:00)
  • Guds dreamteam (12/10 16:00)
  • Att leva inifrån (19/10)
  • Relationer i kärlek (2/11)
  • Rustad att besegra det onda (16/11)

I mötet med Jesus händer det

SmyrnaInternationalWorshipTeam
Smyrna International Worship Team


Av Mikael Tilly

Matteusevangeliet 12:15-21

Många följde honom, och han botade dem alla. Han förbjöd dem strängt att avslöja vem han var, för att det skulle uppfyllas som var sagt genom profeten Jesaja:

Se min tjänare, som jag har utvalt,
min älskade, i vilken min själ har sin glädje.
Jag skall låta min Ande komma över honom, och han skall förkunna rätten för folken.
Han skall inte tvista eller skrika.
Hans röst skall ingen höra på gatorna.
Ett brutet strå skall han inte krossa, och en rykande veke skall han inte släcka, förrän han har fört rätten till seger.
Och till hans namn skall folken sätta sitt hopp.

Vi har rätt mycket teorier kring tron och det kristna livet, endel saker som är jätteviktiga, men de är ändå sekundära i förhållande till det som är viktigast.

För om man kokar ner kristen tro till det mest väsentliga – så är det ditt och mitt möte med Jesus.

Det är där det händer. Det är i mötet med Jesus så når vi kärnan av tron. Relationen och gemenskapen med Gud.

Det är i Jesu närhet vi möter hoppet som bär. Det är i Jesu närhet en rykande veke får nytt liv och kan få lysa igen. Det är i Jesu närhet något brutet inte blir krossat utan helat.

Jesus gapar inte, han använder inte massmedia eller hot. Nej han viskar om att Gud vill ställa allt till rätta igen, i det nära mötet med dig och mig. Guds Ande verkar i dig i mötet med Jesus, en helandeprocess börjar, där du blir upprättad och återfår den värdighet som du har i Gud och som du skapades med.

I det nära, enkla, mötet med Jesus så möter vi Guds egen bild, Guds kärlek i konkret form.

Jesus blev människa för att söka upp och upprätta varje människa.

Johannesevangeliet 1:11-12

Han kom till sitt eget, och hans egna tog inte emot honom. Men åt alla som tog emot honom gav han rätt att bli Guds barn, åt dem som tror på hans namn.

Vi som förut inte var ett folk är nu Guds folk, Guds barn. I mötet med Jesus sker denna förvandling – men för de som inte tog emot honom sker inte mötet med Guds kärlek i handling, helandeprocessen kan inte starta, Jesus kan inte ställa saker till rätta på distans – för det är i mötet med Jesus det händer.

Trots att vi är vuxna och att vi på olika områden har skadats, misslyckats och slutar ner oss under vår vandring – så kan vi i Jesu närhet få återvinna barnets friskhet, helhet och förtröstan.

I Jesu närhet så sker vår födelse på nytt, i mötet med Jesus så får vi en ny chans med helt nya förutsättningar.

Nu är vi inte längre världens barn utan Guds barn. Med en värdighet som inte baseras på vilka förutsättningar vi fötts in i på jorden, vilket land, vilka föräldrar, vilket samhälle eller vilken social situation.

Vår värdighet bygger på att vi är Guds barn, de saker vi varit bundna i har inte längre någon makt över oss. Utan i mötet med Jesus så får vi en kungavärdighet som handlar om vem som är vår far.

Gud talade ur ett lysande moln och sa ”Denne är min Son, den Älskade. I honom har jag min glädje. Lyssna till honom!” (Matt 17:5)

Jesus är son, älskad och Gud gläder sig över honom. Och i mötet med Jesus så händer det fantastiska att du blir dotter till Gud, älskad och han gläder sig över dig. I mötet med Jesus så blir du son till Gud, älskad och han gläder sig över dig.

Detta händer i det nära mötet med Jesus, när vi kommer nära och släpper in tron på honom och låter den uppfylla oss.

Tro är ingen prestation, tro är ingen förmåga som skiljer mellan oss människor. Tro händer i mötet med Jesus. Tro händer varje människa som välkomnar Jesus när han kommer. För det är i mötet med Jesus det händer.

Vi är alla sårade på olika sätt och det var för detta som Gud blev människa. Han såg den hopplösa situation du och jag sitter fast i. Han ser hur vi mer och med trasslar in oss i oss själva och hur vi blir bundna och binder varandra.

Men i mötet med Jesus så föds möjligheterna för att bli barn, Guds barn, genom den tro som bygger på det som Gud gör. Det är därför det är i Jesu närhet tron kan planteras in i våra liv.

I mötet med Jesus, blir vi inte fördömda. Men i mötet med Jesus kan vi få bli upprättade, vi kan få lägga av oss allt som blivit fel, allt som är vår egoism och själviskhet, allt som binder oss och på de sätt vi binder andra. Jesus tar emot allt och han har en gång för alla befriat oss från det genom att dö för det på korset.

I Jesu närhet blir du uppfylld av hans Ande, och du lever nu inte längre själv utan du lever i Gud och Jesus lever i dig.

Därför är också du och jag Guds utvalda tjänare, därför gläder sig Gud över dig. Han låter sin ande komma över dig och du får leva ut upprättelse där du och Gud går fram.

Då kan ett brutet strå helas och en rykande veke tändas, då kan upprättelse ske i en människas liv, i mötet med Jesus.

Till hans namn sätter vi vårt hopp hopp. Och till hans namn skall folken sätta sitt hopp.

I mötet med Jesus händer det.

Amen

Play