Överlåten bön

Välkomna att fira gudstjänst. Daniel Ånskog predikar om överlåten bön med stöd av 2 Samuelsboken 12: 15-23. Därmed inleds 3 veckors bön i församlingen.

Maria Colliander spelar och leder oss i lovsång. Bernt Simonsen leder.

Servering